ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Pri realizaci svých prací se řídíme ustanoveními platných norem.

Firma Proficolor, společnost s ručením omezeným se při realizaci svých prací řídí ustanoveními platných norem. Pro realizaci tryskání se řídí především normou ČSN ISO 8501 a při realizaci nátěrů normou ČSN ISO 12944.
Příprava povrchu tryskáním je prováděna suchým otryskáváním povrchu kovu tlakem vzduchu za přidávání suchého abraziva. Druh použitého abraziva je doporučen vždy podle konkrétního případu zakázky a požadavku na čistotu a drsnost povrchu. Pro realizaci tryskání v tryskacím boxu a to jak pevném tak mobilním je používáno jako abrazivo ostrohranná ocelová drť, pro realizaci tryskání na stavbách jsou používány různé druhy strusek resp. sušený křemičitý písek.
2022-11-16 19.17-min
Příprava povrchu mechanickým čištěním se provádí mechanickými prostředky jako jsou kartáče, oklepávače rzi, brusky a brusné papíry. Mechanické očištění se provádí tam, kde není možnost provádět tryskání povrchu resp. pokud se jedná o ocelové konstrukce, kde není požadována vysoká životnost nátěru. Stříkání nátěrových hmot je prováděno vysokotlakými stříkacími zařízeními. Součástí nabídky protikorozní ochrany je i realizace žárové metalizace a to materiály dle požadavků objednatele (Zinek, Hliník nebo ZINACOR 850 směs Zn a Al). Dále společnost Proficolor zajišťuje kompletní realizaci protipožárních nástřiků ocelových konstrukcí.

Nejvýznamnější odběratelé​

Máteli zájem navahejte se nám ozvat.

Naše Projekty

Dálničný most Vysočina

Velké Medziříči

Žďákovský most

Hracholusky na plzeňsku

Copyright © 2022 Proficolor, společnost s ručením omezeným, Všechna práva vyhrazena

Zásady ochrany osobních údajů

Informace:

Telefon

00420 602 532 776

Email

firma@proficolor.cz

Adresa

Radiová 1, 102 00 Praha 10 - Hostivař