REALIZOVANÉ ČINNOSTI

Podle požadavků na kvalitu realizované protikorozní ochrany realizujeme tryskání těmito abrazivy: suchý křemičitý písek, zvlhčený křemičitý písek, struska a ostrohranná ocelová drť

Realizuje se u externích zakázek pří rekonstrukcích různých objektů a mostů, kde nevadí
zvýšená prašnost prostředí a kde dostupná možnost likvidace odpadu. Tento způsob je prováděn otryskáváním povrchu kovu tlakem vzduchu za přidávání suchého abraziva.

Doporučuje se pro tryskání v místě, kde je omezena prašnost prostředí. Způsob otryskávání je obdobní jako u tryskání pískem

Použivá se pro přípravu povrchu ve výbušném prostředí. Jako příklad, tento způsob realizace používám při tryskání a opravě nátěrů zásobníků ropy.

Jedná se o nejkvalitnější způsob přípravy povrchu vzhledem k čistotě a drsnosti povrchu. Avšak vzhledem k ceně ocelové drtě jako abraziva, je její použití omezené a podmíněné možností její sbírání a čištění pro použití v dalším cyklu tryskání. Proto se ocelová drť většinou používá v uzavřených tryskacích boxech, a to jak pevných, tak provizorních. Naše společnost však vlastní mobilní zařízení na sbírání a čištění drtě a tím rozšiřuje tento způsob přípravy povrchu i na další externí stavby.

Jedná o speciální způsob realizace přípravy povrchu, kdy v daném prostředí je nutné zamezit
prašnosti a znečištění prostředí abrazivem. Jedná se speciální kompresory, které vhání pod
vysokým tlakem vodu na rotační trysku. V návaznosti na stav čištěného povrchu je možné
tlak na trysce nastavit v rozmezí 500 až 3.500 MPa.

Tento způsob přípravy povrchu se využívá tam, kde není přístup pro technologii přípravy povrchu tryskáním, resp. pro ocelové konstrukce v prostředí, kde není náročnost na realizovaný nátěrový systém. Příprava povrchu mechanickým čištěním se provádí mechanickými prostředky jako jsou kartáče, oklepávače rzi, brusky a brusné papíry.

Realizace nanášení nátěrové hmoty na otryskané povrchy je prováděno vysokotlakým stříkacím zařízením nebo mechanicky válečkem a štětcem. Mechanické nanášení je však používáno pouze k realizaci pásových nátěru k ochraně hran a na opravy nátěrů. Nátěrový systém dané zakázky je stanovený dle požadavku zákazníka v souladu s korozním prostředím tak, aby byl splněn požadavek na záruky a životnost nátěrového systému. Hlavní parametr kvalitativní kontroly je měření tlouštěk nátěru jednotlivých vrstev a jejich přilnavosti k povrchu.

Tyto speciální nátěry realizujeme dle požadavků zákazníka v místech, která jsou relativně ohrožena vznícením a kde je nutné po předepsanou dobu ochránit ocelovou konstrukci před žárem. Pro realizaci těchto nástřiků je nutné spočítat tloušťku realizované vrstvy dle profilu jednotlivých ocelových konstrukcí.

Tento způsob protikorozní ochrany se používá na povrchy ocelových konstrukcí, kde je předpoklad mimořádného zatížení korozí. Jedná se o stříkání roztaveného kovu na povrch ocelové konstrukce speciálními pistolemi a tryskami. Jako materiál se používá kov kterým má byt povrch chráněn. Nejběžnější je použití zinku a hliníku, nejčastěji jejich kombinace uváděná pod názvem Zinacor.

Pro zajištění přístupu k plochám ocelové konstrukce máme k dispozici běžné trubkové lešení a pojízdné plošiny. Pro realizaci mostních konstrukcí jsou k dispozici závěsné lávky, které se upraví vždy pro konkrétní zakázku.

Naše společnost disponuje nákladní dopravou, která slouží na navezení technologického zařízení na stavby. Zároveň však pro naše zákazníky nabízíme dopravu ocelových konstrukcí do našich provozoven k realizací protikorozní ochrany a odvoz natřených konstrukcí.

DJI_0313-min

Záruční lhůty na provedenou protikorozní ochranu

Při použití předepsaného nátěrového systému s realizací přípravy povrchu tryskáním na stupeň čistoty Sa 2½ a realizací základního nátěru s vysokým obsahem Zn resp. s metalizací s celkovou tloušťkou nátěrového systému od 280 µm – 60 měsíců od předání díla.

U ostatních nátěrů s nižší celkovou tloušťkou nátěrového systému a s nižším stupněm čistoty
povrchu se záruční doba stanovuje individuálně v rozmezí 24 – 48 měsíců s ohledem i na to,
jestli se jedná o nátěry ve vnitřním nebo vnějším prostředí a to rozmezí – 24 až 48 měsíců od předání díla.

Nejvýznamnější odběratelé​

Naše Projekty

Mero

Ropní nádrže

Most Apolo

Bratislava

Obrácený most

Hracholusky na Plzeňsku

Dálničný most

Velké Medziříči

Mate na nás otázky ? Dozvíte se o naší firmě více.

Copyright © 2022 Proficolor, společnost s ručením omezeným, Všechna práva vyhrazena

Zásady ochrany osobních údajů

Informace:

Telefon

00420 602 532 776

Email

firma@proficolor.cz

Adresa

Radiová 1, 102 00 Praha 10 - Hostivař