Komplexní protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Proficolor, společnost s ručením omezeným

Proficolor váš partner v oblasti anikorozní ochrany. Kvalitu a zkušenosti s aplikacemi nátěrových hmot můžeme doložit certifikáty firem JOTUN, HEMPEL, AVENARIUS, AMERON, SIGMA, INTERNATIONAL, DERISOL, NOXYDE, CARBOLINE a PLASITE.
Slide 01Slide 02Slide 03Slide 04
www.proficolor.czZpůsob provádění prací

Způsob provádění prací

clanky/kabelove-bubnyFirma Proficolor, společnost s ručením omezeným se při realizaci svých prací řídí ustanoveními platných norem. Pro realizaci tryskání se řídí především normou ČSN ISO 8501 a při realizaci nátěrů normou ČSN ISO 12944.

Příprava povrchu tryskáním je prováděna suchým otryskáváním povrchu kovu tlakem vzduchu za přidávání suchého abraziva. Druh použitého abraziva je doporučen vždy podle konkrétního případu zakázky a požadavku na čistotu a drsnost povrchu. Pro realizaci tryskání v tryskacím boxu a to jak pevném tak mobilním je používáno jako abrazivo ostrohranná ocelová drť, pro realizaci tryskání na stavbách jsou používány různé druhy strusek resp. sušený křemičitý písek.

Příprava povrchu mechanickým čištěním se provádí mechanickými prostředky jako jsou kartáče, oklepávače rzi, brusky a brusné papíry. Mechanické očištění se provádí tam, kde není možnost provádět tryskání povrchu resp. pokud se jedná o ocelové konstrukce, kde není požadována vysoká životnost nátěru.

clanky/most-02Stříkání nátěrových hmot je prováděno vysokotlakými stříkacími zařízeními LARIUS – NOVA GRACO-KING a WAGNER.

Součástí nabídky protikorozní ochrany je i realizace žárové metalizace a to materiály dle požadavků objednatele (Zinek, Hliník nebo ZINACOR 850 směs Zn a Al).

Dále společnost Proficolor zajišťuje kompletní realizaci protipožárních nástřiků ocelových konstrukcí.