Komplexní protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Slide 01Slide 02Slide 03Slide 04

Představení společnosti

Firma Proficolor patří mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a technologických zařízení v České republice. V oblasti protikorozní ochrany působí od roku 1997.

Ve své činnosti se opírá o podstatnou část zaměstnanců vyučených v oboru malíř-natěrač a zaměstnanců s dlouholetou praxí v natěračském oboru. Kromě vlastní realizace protikorozní ochrany zpracovává dle zadávacích podmínek zákazníka i návrhy nátěrového systému. Při výběru a realizaci nátěrového systému může vyhovět požadavkům zákazníka na konkrétní nátěrovou hmotu počínaje syntetickými hmotami domácí výroby až po renomované zahraniční nátěrové hmoty, resp. doporučí nejvýhodnější nátěrový systém.

clanky/most-04Oblasti působení společnosti

Technickým vybavením patří mezi nejlépe vybavené společnosti pro realizaci protikorozní ochrany. Svojí činnost dle využití techniky rozděluje do tří oblastí tak, aby byl obsažen celý trh s protikorozním ochranou.

První oblastí je realizace protikorozní ochrany na nových stavbách, kde tvoří základ budoucího objektu nová ocelová konstrukce. Pro tento účel má společnost zřízené dvě pracoviště s postavenými boxy pro realizaci tryskání a realizace nátěru. V těchto prostorách provádí tryskání a nátěr ocelových konstrukcí dopravovaných od výrobce ocelové konstrukce. Jedná se o pracoviště firmy Proficolor v Hospozíně u Velvar a Tuchlovice u Kladna.

Součástí takovéto realizace protikorozní ochrany je možné zajištění dopravy ocelových konstrukcí od výrobce do prostor společnosti Proficolor a následně odvoz natřených ocelových konstrukcí na stavbu. Společnost Proficolor disponuje vlastní dopravou, kterou může objednatel využít.

Druhou oblastí je realizace protikorozní ochrany při rekonstrukcích starých staveb postavených na bázi ocelových konstrukcí. Pro tuto činnost je společnost vybavena kompletními pojízdnými soupravami pro tryskání a realizaci nátěrů na stavbách. Součástí takového způsobu realizace je i zajištění přístupu k ocelovým konstrukcím a to buď formou lešení, závěsných nebo podvěsných lávek pro realizaci nátěrů mostů nebo pojízdných plošin.

clanky/konstrukceTřetí oblastí je realizace protikorozní ochrany v mobilním boxu v blízkém prostoru budoucí stavby nebo mostu resp. v prostorech poskytnutých k tomuto účelu objednatelem. Realizace tryskání a stříkání probíhá v boxu, který je sestaven na místě určeném objednatelem v požadované velikosti. Maximální velikost boxu je : výška – 5,5 m, šířka – 5 m, délka – 40 m.

Součástí realizace protikorozní ochrany je v případě zájmu zákazníka i poradenství v oblast protikorozní ochrany s navrhnutím nátěrového systému vyhovujícího požadavkům objednatele na záruky a životnost nátěrového systému.