Komplexní protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Slide 01Slide 02Slide 03Slide 04

Nabízené služby

  • clanky/nadrzpříprava povrchu tryskáním ocelových konstrukcí a technologických zařízení
  • příprava povrchu mechanickým čištěním ocelových konstrukcí
  • příprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem zařízením URACA (100 – 2500 atm.)
  • nátěry všemi druhy nátěrových hmot včetně renomovaných zahraničních nátěrových hmot
  • protipožární nátěry a nástřiky
  • žárová metalizace Zn, Al, Cu
  • stavba lešení pro realizaci vlastních zakázek
  • nákladní přeprava konstrukcí a technologických zařízení

Používané nátěrové hmoty

Společnost Proficolor, společnost s ručením omezeným spolupracuje s v současnosti s renomovanými světovými firmami z oblasti výroby a dodávky nátěrových hmot. Produkty těchto firem zaručují a splňují veškeré požadavky kladené zákazníky na realizaci protikorozní ochrany.

Jedná se o tyto firmy:
HEMPEL, JOTUN, INTERNATIONAL, SIGMA, TIKURILA, SIKA, DERISOL, MATHYS. Společnost Proficolor, společnost s ručením omezeným je nositelem certifikátu všech uvedených firem s oprávněním na realizaci těchto nátěrových hmot.

V případě nenáročnosti požadavků na protikorozní ochranu používá i levnější varianty běžných syntetických nátěrových hmot domácí výroby.

clanky/konstrukce-02Záruční lhůty na provedenou protikorozní ochranu

Při použití předepsaného nátěrového systému s realizací přípravy povrchu tryskáním povrchu na stupeň čistoty Sa 2½ a realizací základního nátěru s vysokým obsahem Zn resp. s metalizací s celkovou tloušťkou nátěrových hmot od 280 μm – 60 měsíců od předání díla.

U ostatních nátěrů s nižší tloušťkou nátěrové hmoty a s přípravou povrchu nižší než tryskání na stupeň čistoty Sa 2½, nebo s přípravou povrchu mechanickým čištěním na St 3 – se stanovuje doba záruk individuálně s ohledem i na to jestli se jedná o vnější nebo vnitřní nátěry v rozmezí – 24 až 48 měsíců od předání díla.